Teisės aktai

Spausdinti

ĮMONĖS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
Teisės aktų registras: http://www.lvta.lt/informacija/teisine-informacija/

LR Aplinkos ministerija
Teisės aktai: https://am.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Teisinė informacija: http://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija

Veterinarinė maisto ir veterinarijos tarnyba: https://vmvt.lt/teisine-informacija

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Teisinė informacija: https://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=1166&lang=lt

Valstybinė darbo inspekcija prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DSS teisės aktų paieška: https://www.vdi.lt/Forms/TA_grid.aspx

UAB „Utenos vandenys“ nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas.pdf (Adobe PDF formato failas)

UAB „Utenos vandenys“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešojo aukciono būdu taisyklės.pdf (Adobe PDF formato failas)

UAB „Utenos vandenys“ paramos valdymo tvarkos aprašas.docx (Microsoft Word formato failas)
Paramos valdymo tvarkos aprašo Priedas Nr. 1 – Paramos sutartis.docx (Microsoft Word formato failas)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-30 08:05