Asmens duomenų apsauga

Spausdinti

Nuo šių metų gegužės 25-osios visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). BDAR didina įmonių ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Siekdama užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą bendrovė „Utenos vandenys“, kaip asmens duomenų tvarkytojas, savo veikloje vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 Ir Lietuvos Respublikos asmens apsaugos duomenų teisinės apsaugos nuostatomis.

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679, UAB „Utenos vandenys“ duomenų apsaugos pareigūnė yra Žydrūnė Šalkauskienė, el. paštas: info@teisinisauditas.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-25 08:33