Paslaugų kainos

Spausdinti

GYVENTOJAMS (vartotojams) 

Mokėtiną sumą už UAB „Utenos vandenų“ suteiktas paslaugas sudaro:

 • geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina, skaičiuojama už sunaudotą geriamąjį (šaltą) vandenį kubiniais metrais;
 • pardavimo kaina.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-285 patvirtino perskaičiuotas UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino UAB „Utenos vandenys“ faktines veiklos sąnaudas ir 2021-10-15 nutarimu Nr. O3E-1300 suderino perskaičiuotas paslaugų bazines kainas (be PVM).

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-10-15 nutarimas Nr. O3E-1300

Išsamiai susipažinti su 2021 m. spalio 15 d. posėdžio medžiaga galite čia: https://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14

Gyventojams kainos su PVM:
1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
 • geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – 2,38 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimas – 1,25 €/m3.
  • nuotekų tvarkymas – 1,13 €/m3.
 • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas  – 1,50 € butui per mėnesį.
 • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,88 € butui per mėnesį.
2. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
 • geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – 2,33 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimas – 1,22 €/m3,
  • nuotekų tvarkymas – 1,11 €/m3.
 • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas  – 1,09 €  vienam apskaitos prietaisui per mėnesį.
 • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina (pastovus mokestis kas mėnesį), kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso –  0,68 € vienam namui per mėnesį.
3. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:
 • geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas – 2,29 €/m3, iš to skaičiaus:
  • geriamojo vandens tiekimas – 1,20 €/m3,
  • nuotekų tvarkymas – 1,09 €/m3.
 • atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina  (pastovus mokestis kas mėnesį) – 10,42 € namui per mėnesį.

Sąskaitų apmokėjimą kontroliuoja skolų išieškojimo bendrovė SERGEL.

Išsamesnė informacija teikiama abonentų skyriaus telefonu Nr. 65100.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-19 08:07