Veiklos sritys

Spausdinti

Bendrovės veikla

  • geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekmas vartotojams,
  • nuotekų surinkimas, išvalymas iki gamtosauginių reikalavimų ir šalinimas,
  • vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija,
  • televizinė nuotakyno diagnostika ir valymas,
  • teikiamo geriamo vandens ir išvalytų nuotekų laboratorinė kontrolė,
  • abonentų atsiskaitymo kontrolė,
  • vandentvarkos objektų plėtra. 

Veiklos politika

Bendrovės aptarnaujamų objektų  apimtys

Aptarnaujamų vandentiekio ir nuotekų tinklų žemėlapis

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-14 13:49