Veiklos sritys

Spausdinti

Bendrovės veikla

  • geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekmas vartotojams,
  • nuotekų surinkimas, išvalymas iki gamtosauginių reikalavimų ir šalinimas,
  • vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija,
  • televizinė nuotakyno diagnostika ir valymas,
  • teikiamo geriamo vandens ir išvalytų nuotekų laboratorinė kontrolė,
  • abonentų atsiskaitymo kontrolė,
  • vandentvarkos objektų plėtra. 

Veiklos politika

Aptarnaujamų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų žemėlapis
Registrų centro „Regia“ žemėlapyje galite pamatyti vandentiekio ir nuotekų tinklus, jeigu skyriuje „Inžinerinė infrastruktūra, susisiekimas“ pažymėsite varnelėmis punktus „Vandentiekis“ ir „Buitinės nuotekos“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-27 10:17