Atviri duomenys

Spausdinti


UAB „Utenos vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų skaitmeninis žemėlapis
(interaktyvus arcgis.com žemėlapis, nuolat atnaujinamas)


Utenos mieste įrengtų priešgaisrinių hidrantų išdėstymo schema:
Utenos hidrantų schema (interaktyvus arcgis.com žemėlapis, nuolat atnaujinamas)


Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas 2011-04-08:

(„Adobe PDF“ formato failas, 2.6 MB)Utenos rajono vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) specialusis planas: 

Vandenviečių SAZ (interaktyvus arcgis.com žemėlapis)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-16 08:53