Kiti vykdomi projektai

Spausdinti

UAB „Utenos vandenys“ vadovaujantis Utenos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo I ir II prioritetais (Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimas Nr. TS-318, reg. Nr. 001316), Utenos rajono gyvenvietėse vykdo vandentvarkos plėtrą. Plėtros tikslas – sukurti reikiamą infrastruktūrą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugai teikti.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Saldutiškio mstl., Utenos r.

Saldutiškio vandentvarkos infrastruktūros išplėtimą UAB „Utenos vandenys“ yra įtraukusi į 2016-2023 metų strateginį planą ir atitinkamai į 2019-2021 metų veiklos planą.

2020 m. balandžio 6 d. pasirašyta sutartis dėl projekto atlikimo su UAB „Atamis“. Projektavimo darbus numatoma baigti 2020 m. rugpjūčio mėnesį.

Saldutiškio miestelyje numatyta pastatyti apie 1,98 km nuotekų tinklų ir apie 0,74 km vandentiekio tinklų, sudaryti galimybę Laisvės al., Stoties, Malūno gatvių gyventojams prisijungti prie išplėstos centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, Liepų ir Miško gatvių gyventojams – prie nuotekų tvarkymo sistemos.

Vandentiekio ir buitinių nuotekų projektavimo paslaugos Leliūnų mstl., Utenos r.

Leliūnų miestelio esami vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai yra susidėvėję ir reikalauja rekonstrukcijos. Didžioji dalis kaimo gyventojų neturi galimybės naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis dėl infrastruktūros nebuvimo. Nuspręsta Leliūnų miestelyje atnaujinti vandentvarkos infrastruktūrą.

Atlikus viešuosius pirkimus, 2019-11-25 pasirašyta projektavimo paslaugų sutartis su UAB „Plentprojektas“. projektui „Vandentiekio ir buitinių nuotekų projektavimo paslaugos Leliūnų k. Utenos r.“ atlikti. Projektavimo darbai numatyti baigti iki 2020 m. birželio mėnesio.

Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime

Pagal projektą „Vandentvarkos infrastruktūros plėtra Pačkėnų kaime“ pastatyta vandentiekio (apie 4,37 km) ir nuotekų (apie 4,99 km) tinklai, įrengtos 5 ir rekonstruota 1 nuotekų siurblinė, sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio tinklų 121 būstui, prie nuotekų 115 būstams. Rangovui UAB „Meyer & John“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2019 m. balandžio 19 dieną, sutartis nutraukta. Darbams pabaigti atlikti viešieji pirkimai ir sudarytos sutartys su rangovais UAB „Aldma“ ir UAB „Šilinė“. 2019 m. pabaigoje vandentiekio ir nuotekų tinklai pradėti eksploatuoti.

Padidėjus nuotekų kiekiui, Pačkėnų kaime pastatyta nuotekų valykla. Nuo 2019 m. birželio 1 dienos valyklai eksploatuoti yra išduotas Aplinkos apsaugos agentūros Taršos leidimas Nr. TL-U.4-40/2019.

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Antalgės kaime

Antalgės kaime Ežero, Kaštonų, Žvejų, Lauko ir Kauno gatvėse, kuriose nebuvo centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemos, pastatyta apie 4,9 km nuotekų tinklų, įrengtos 2 nuotekų siurblines, sudaryta galimybė prisijungti prie naujai pastatytų nuotekų tinklų 54 būstams. Rangovui UAB „Meyer & John“ pilnai neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, 2019 m. gegužės 28 dieną sutartis nutraukta. Darbus baigė UAB „Utenos vandenys“ savo pajėgomis. 2019 m. lapkričio pabaigoje nuotekų tinklai pradėti eksploatuoti.

Antalgės kaimo nuotekų sistema prijungta prie Utenos miesto centralizuotos nuotekų sistemos. atsisakyta fiziškai nusidėvėjusios nuotekų valyklos. Susidariusios ir atitekėjusios nuotekos valomos Utenos miesto nuotekų valykloje.

Vandentiekio tinklų Kauno g, Utenos r. statybos darbai

Nuo rugsėjo mėnesio Antalgės kaimo gyventojams tiekiamas tinkamos kokybės vanduo iš Utenos miesto. Antalgės vandentiekio sistema prijungta prie Jasonių kaimo vandentiekio tinklų, kurie yra prijungti prie Utenos miesto centralizuotos vandentiekio sistemos, Sujungus į vieną vandens tiekimo sistemą, išvengta Antalgės vandentiekio bokšto ir gręžinių rekonstrukcijos darbų. Šiuo projektu pastatyta 2,8 km vandentiekio tinklų. Rangovui UAB „Meyer & John“ pilnai neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų, 2019 m. gegužės 28 dieną sutartis nutraukta. Darbus baigė UAB „Utenos vandenys“ savo pajėgomis.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Aušros g., Utenos m.

Aušros g. rekonstruota 1,60 km vandentiekio tinklų, įvelkant į seną vamzdį naują vandentiekio vamzdį bei sumontuojant reikiamą armatūrą. Rekonstruota vandentiekio atkarpa nuo „Alaušos“ degalinės iki Aušros ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžos ir apie 25 metrai už šios sankryžos. 2019 m. birželio mėn. vandentiekio tinklai baigti rekonstruoti.

Aušros g. rekonstruota apie 2,21 km nuotekų tinklų. Panaudota uždara senų vamzdynų laužymo technologija, pritaikant atnaujinimui stiklo pluošto vamzdynus. 2019 m. rugpjūčio mėn. nuotekų tinklai baigti rekonstruoti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-17 11:55