Svarbesni vandentvarkos įvykiai

Spausdinti

1898 m. – Utenos mieste įrengtas pirmasis požeminio vandens gręžtinis šulinys1963 m. – Utenos miesto vartotojus vandeniu pradėta aprūpinti iš centralizuoto vandentiekio

1965 m. – geriamas vanduo pradėtas tiekti iš Klovinių vandenvietės

1968 m. – pradėjo veikti 12 000 m3 per parą pajėgumo nuotekų mechaninio valymo įrenginiai ir pagrindinė nuotekų siurblinė Palijoniškio gatvėje

1972 m. – pastatyta nuotekų siurblinė A. Baranausko gatvėje

1972 m. – pradėjo veikti miesto 12 000 m3 per parą pajėgumo nuotekų biologinio valymo įrenginiai

1973 m. balandžio 1 d. – įsteigiama Utenos teritorinė vandentiekio ir kanalizacijos valdyba (TVKV), į kurios sudėtį priimtas Zarasų miesto vandentvarkos ūkis

1976 m. – geriamas vanduo pradėtas tiekti iš Kaliekių vandenvietės, kurios eksploatacinis pajėgumas 16 000 m3 per parą

1976 m. – pradėjo veikti vandens nugeležinimo įrenginiai ir vandens II-o kėlimo siurblinė

1977 m. – pastatyta nuotekų siurblinė Taikos gatvėje

1977 m. – pradėjo veikti nuotekų valymo įrenginių dumblo sausinimo cechas su vakuumfiltrais

1977 m. – į Utenos TVKV sudėtį priimamas Dusetų miestelio vandentvarkos ūkis

1980 m. – Kaliekių vandenvietės pajėgumas išplečiamas iki 24 000 m3/d

1980 m. – pastatyta nuotekų siurblinė S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje

1981 m. – į Utenos TVKV sudėtį priimamas Ignalinos ir Dūkšto miestų vandentvarkos ūkis

1985 m. – Kaliekių vandenvietės pajėgumas išplečiamas iki 30 000 m3 per parą

1988 m. – miesto nuotekų biologinio valymo įrenginiai išplėsti iki 26 000 m3 per parą pajėgumo

1988 m. – miesto nuotekų valymo įrenginiuose pradėtas eksperimentinis dumblo sausinimas filtrpresais, koaguliacijai naudojant flokuliantą

1991 m. – nuo Utenos TVKV sudėties atsiskiria Ignalinos ir Dūkšto miestų vandentvarkos ūkiai

1991 m. – įregistruojama Utenos valstybinė vandens tiekimo įmonė (VVTĮ)

1992 m. – į įmonės balansą pradėti priiminėti Utenos ir Zarasų rajonų kaimų vandentvarkos ūkiai

1992 m. – pradėti miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo ūkio rekonstrukcijos darbai

1995 m. – įregistruojama Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“

1996 m. – miesto nuotekų valymo įrenginiuose pradėjo veikti dumblo sausinimo cechas, dumblą sausinantis centrifuga

1997 m. – pradėti modernizuoti miesto nuotekų biologinio valymo įrenginiai pagal „BioBalance“ technologiją

1998 m. – pradėti eksploatuoti individualių gyvenamųjų namų prie Vilniaus kelio 2,4 km vandentiekio ir 2,5 km nuotekų tinklai 

1999 m. – pradėjo veikti modernizuoti miesto nuotekų biologinio valymo įrenginiai, biologiniu būdu šalinantys azotą ir fosforą

2000 m. – nuo Utenos vandetvarkos ūkio atsiskiria Zarasų ir Dusetų ūkiai

2001 12 07 – bendrovės valdybos posėdžio protokolu Nr.7 patvirtinta nauja bendrovės valdymo organizacinė struktūra

2002 03 01 – pradedama dirbti pagal naują valdymo organizacinę struktūrą

2002 m. – pradėta eksploatuoti miesto nuotekų siurblinė ir 1,1 km nuotekų tinklų Ąžuolijos individualių gyvenamųjų namų kvartale

2002 m. – pradėti ruošti dokumentai miesto vandentiekio stoties rekonstrukcijai

2003 m. – pradėta ruošti bendrovės vandentvarkos ūkio renovacijos ir plėtros studija

2003 m. kovo 26 d. – įregistruojama Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“

2004 m. – Tauragnų mstl. pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai ir 13,2 km naujų vandentiekio tinklų

2005 m. – perimtas Ąžuolijos ir Jasonių kaimų vandentiekio ir nuotekų ūkiai

2005 m. gruodis – priimtas Europos bendrijų komisijos sprendimas dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo Neries upės baseino investicinės programos 1 etapo projektui, į kurį pateko ir Utenos savivaldybė

2004 rugsėjis – 2006 m. gruodis – pradėta-atlikta Utenos miesto vandentiekio stoties rekonstrukcija

2006 lapkritis – pradėtas eksploatuoti Juknėnų kaimo vandentiekio ūkis

2007 m. – pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Daugailių, Kuktiškių, Užpalių miesteliuose

2007 m. – perimtas Ažugirių kaimo vandentiekio ūkis

2007 m.-2010 m. – pradėti–baigti įgyvendinti, ES Sanglaudos fondo investicinės programos vandentiekio ir nuotekų ūkio plėtra Neries upės baseine, projektai:
– Vandentiekio ir nuotekų ūkio plėtra Grybeliuose, (2006-12-20 – 2008-03-04),
– Vandentiekio ir nuotekų ūkio plėtra Ąžuolijos individualių namų kvartale, (2007-07-31 – 2008-09-26),
– J. Basanavičiaus gatvėje, (2007-07-31 –  2008-10-14),
– Utenos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, (2008-01-31 – 2009-08-28),
– Vandentiekio ir nuotekų ūkio plėtra Dauniškio ežero rajone, (2008-10-29 – 2009-11-16),
– Vandentiekio ir nuotekų ūkio plėtra Vyžuonėlio ežero rajone, (2008-12-01 – 2010-09-20)

2008 m. – pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Leliūnų, Saldutiškio miesteliuose ir Antalgės, Šiaudinių, Pačkėnų kaimuose

2010 m. – pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Pakalnių ir Radeikių kaimuose

2010 m. – perduotas eksploatuoti Kaniūkų kaimo vandentiekio ūkis

2010 m.-2011 m. – pradėta-baigta įgyvendinti ES Sanglaudos fondo investicinės programos 3 prioriteto „Aplinka ir darbus vystymasis“ rangos darbų sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“. Pastatyti vandentiekio  ir nuotekų tinklai Utenos priemiesčio Joneliškių, Klovinių, Mockėnų, Nemeikščių, Vyžuonėlių kaimuose ir Utenos m. Pavasario, Pelkių, Sakalų, Šaltinių gatvėse

2010 m. – paskirtas finansavimas projektams pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“

2011 m. – UAB „Utenos vandenys“ pasirašė AB LESTO (LESTO) socialinės iniciatyvos „Tiek, kiek reikia“ įsteigtą „Žaliąjį protokolą“, skatinantį racionaliam elektros energijos vartojimui.

2012 m. – pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Sudeikių mstl., Ažugirių, Ąžuolijos, Biliakiemio, Juknėnų, Kirdeikių, Sirutėnų, Vaikutėnų ir Vilučių kaimuose

2012 m. – pradėti statyti vandentiekio ir nuotekų tinkalai pagal projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“

2012 m. – UAB „Utenos vandenys“ išduoti sertifikatai liūdijantys, kad įdiegti integruotos vadybos sistemos standartai LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005

2013 m. – UAB „Utenos vandenys“ įteiktas racionaliausiai energiją vartojančios įmonės apdovanojimas. Apdovanojimas įteiktas už 2012 metų geriausius veiklos rezultatus pademonstravusių įmonių, pasirašiusių  „Žaliąjį protokolą“.

2013 m. – pastatyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Antandrajos, Jotaučių, Kaniūkų, Sėlės, Velbiškių kaimuose.

2015 m. – panaudos sutartimi perduoti eksploatuoti Kaimynų kaimo, Užpalių sen. ir Šiaudinių Senojo kaimo gatvės, Vyžuonų sen. vandentiekio ūkiai. 

2015 m. – išduota UAB „Utenos vandenys“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. O3-318.

2015 m. – baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos Sangaludos fondo finanasuojamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose).

2015 m. – rekonstruota Ąžuolijos kaimo nuotekų valykla, išplečiant vidutinį pajėgumą iki 7 m3/d.

2017 m. – Šiaudinių k., Vyžuonų sen. patatyta 1,81 km nuotekų tinklų ir 2 nuotekų siurblinės.

2017 m. – rekonstruota Šiaudinių k., Vyžuonų sen. nuotekų valykla, išplečiant valyklos pajėgumus iki 30 m3/d.

2019 m. – pastatyti 5 m3/d geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Medenių kaime.

2019 m. – Įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k.)“ I-as etapas. Pastatyta 11,23 km vandentiekio ir 13,08 km nuotekų tinklų Jasonių kaime ir šešiose sodų bendrijose „Ąžuolas“, „Liepų“, „Berželis“, „Vyturėlis“, „Dobilas“, „Grybeliai“ ir prijungti jie prie Utenos miesto aglomeracijos infrastruktūros.

2019 m. – pastatyta Pačkėnų k., Utenos sen. nuotekų valykla, išplečiant pajėgumus iki 40 m3/d.

2020 m. – Antalgės ir Jasonių kaimai naujai pastatytais vandentiekio ir nuotekų tinklais prijungti prie Utenos miesto aglomeracijos

2021 m. – Leliūnų mstl. pastatyta nauja nuotekų valykla, pajėgumą išplečiant iki 40 m 3 /d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27 08:20