ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS (abonentams)

This image has an empty alt attribute; its file name is sergel_logo.jpg

Utenos rajono savivaldybės taryba 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-285 patvirtino perskaičiuotas UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) įvertino UAB „Utenos vandenys“ faktines veiklos sąnaudas ir 2021-10-15 nutarimu Nr. O3E-1300 suderino perskaičiuotas paslaugų bazines kainas (be PVM).

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-10-15 nutarimas Nr. O3E-1300

Išsamiai susipažinti su 2021 m. spalio 15 d. posėdžio medžiaga galite čia: https://www.regula.lt/SiteAssets/posedziai/2021-10-14

Abonentai už bendrovės suteiktas paslaugas perskaičiuotomis kainomis atsiskaitys nuo 2022 m. vasario mėn., t.y. už 2022 m. sausio mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą.

KAINOS ABONENTAMS (ĮMONĖMS, ORGANIZACIJOMS)

KAINOS ABONENTAMS (ĮMONĖMS, ORGANIZACIJOMS) BE PVM:

1. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams –1,97 €/m3, iš to skaičiaus:

 • geriamojo vandens tiekimo – 1,07 €/m3,
 • nuotekų tvarkymo – 0,90 €/m3.

2. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams – 1,89 €/m3, iš to skaičiaus:

 • geriamojo vandens tiekimo – 0,99 €/m3,
 • nuotekų tvarkymo – 0,90 €/m3.

3. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas – 5,82 € vienam apskaitos prietaisui per mėn., ją diferencijuojant pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus ir tipus:

 • Ø 15 mm – 1,81 €
 • Ø 20 mm – 2,93 €
 • Ø 25 mm – 5,12 €
 • Ø 32 mm – 8,03 €
 • Ø 40 mm – 13,86 €
 • Ø 50 mm – 31,61 €
 • Ø 65 mm – 37,51 €
 • Ø 80 mm – 49,51 €
 • Ø 50/20 mm – 34,54
 • Ø 65/20 mm – 40,28 €
 • Ø 80/20 mm – 62,91 €
 • Ø 100/20 mm – 112,85 €
 • Ø 150/40 mm – 199,22 €.

4. Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą:

 • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,022 €/m3,
 • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,016 €/m3,
 • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,003 €/m3,
 • nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,0002 €/m3.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 389) 43588, (8 389) 65100.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-01 13:58