Vandens kokybės rodikliai

Spausdinti

Utenos miestui tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės 2018 m. rodikliai.

Utenos rajono gyvenvietėms tiekiamo geriamo vandens kokybiniai rodikliai:

Žiūrėti gyvenviečių 2018 m. tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklius↓ (.pdf formato failas, 183 KB).
Žiūrėti gyvenvietėms, periodinės programinės priežiūros 2018 m B grupės vandens saugos ir kokybės rodiklius↓. 
(.pdf formato failas, 25 KB)

Nuo 2018-11-23 Jasonių gyvenvietės vartotojams geriamasis vanduo pradėtas tiekti iš Utenos miesto vandentiekio sistemos.

Nuo 2015-05-26 Vyžuonų mstl. geriamasis vanduo pradėtas tiekti iš Plaušų kaimo vandenvietės, kurioje veikia vandens nugeležinimo įrenginiai.  

Gyvenviečių geriamo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606 su vėlesniais pakeitimais) kokybės rodiklius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-06 12:30