Vandens kokybė

Spausdinti

UAB „Utenos vandenys“ Geriamojo vandens laboratorija vykdo tiekiamo vandens nuolatinę ir periodinę programinę priežiūrą. Laboratorija yra atestuota, jai suteikta teisė atlikti mikrobiologinius, fizikinius ir cheminius geriamojo vandens matavimus ir tyrimus.

Kiekvienais metais yra parengiamas „Utenos miesto ir Utenos rajono gyvenviečių tiekiamo vandens programinės priežiūros planas“, suderintas su Valstybine veterinarijos tarnyba. Programinės priežiūros vykdymo metu tikrinama, ar skirstomuoju vandentiekio tinklu vartotojams tiekiamas vanduo atitinka HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimus“.

Programinei priežiūrai geriamojo vandens bandinių ėmimo vietos išdėstomos tolygiai geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, o bandinių ėmimo laikas – tolygiai paskirstomas per kalendorinius metus. Kontrolei parenkami vartotojų geriamo vandens šaltiniai, esantys maisto pramonės įmonėse, mokyklose, darželiuose, ligoninėse ir kituose objektuose.

Norintiems sužinoti daugiau apie vandens kokybę: kokybiskasvanduo.lt

Teisės dokumentai:

„Geriamojo vandens įstatymas“,

(TAR, 2014-06-17, Nr. 7685) 

HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, 

(Žin. 2003, Nr.  79-3606 , i. k. 1032250ISAK000V-455  su vėlesniais pakeitimais)

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-06 10:14