Sutarčių sudarymas

Spausdinti

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sąlygomis:

1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia:
  • prašymą sutarties sudarymui,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,
  • buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
  • jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį, 
  • jei butas arba namas pirktas iš kito asmens – nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodyti vandens skaitiklių rodmenys turto perėmimo metu.
2. Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų paslaugų teikimo sudarymui, vartotojas pateikia:
  • tinkamumo eksploatuti pažymą (su UAB „Utenos vandenys“ atstovų parašais),
  • pasatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinę nuotrauką grafinėje ir skaitmeninėje laikmenose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-09 12:33