Viešieji pirkimai

Spausdinti
Mažos vertės pirkimų taisyklės

UAB „Utenos vandenys“ mažos vertės pirkimų taisyklės:

Mažos vertės pirkimu aprasas_2021

Viešieji pirkimai

Metinis pirkimų planas:

nuoroda į Centrinę Viešųjų pirkimų informacinę sistemą (informacija ruošiama).

Pirkimų skelbimai:

nuoroda į Centrinį viešųjų pirkimų portalą (CVPP)

Pagrindimai dėl pasirinkimo pirkimus vykdyti ne per CPO
Eil. Nr.Pirkimo pavadinimasCVP IS pirkimo Nr.Pagrindimas pirkti ne per CPO
1.Mobilaus balso ir duomenų perdavimo ryšio paslaugos  570852CPO kataloge nenumatyta technologinio proceso valdymo ir duomenų perdavimo paslauga su dedikuota prieiga, kuri naudojama bendrovės nutolusių objektų technologinio ryšio palaikymui  
2.Projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos591858Pažymime, kad UAB „Utenos vandenys“ projekto „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (toliau – Projektas) FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimas atliekama ne per Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – CPO), nes per CPO nėra galimybės nupirkti paslaugas atitinkančias Projekto specifiką, dėl ko kiltų rizika, kad paslaugas atliks reikiamos kvalifikacijos ir patirties neturintys ekspertai.
Perkant paslaugą per CPO nėra galimybės pasirinkti ypatingo statinio statybos techninio prižiūrėtojo, kuriam būtų keliami reikalavimai tiek negyvenamosios paskirties statiniams tiek kitos paskirties inžinieriniams statiniams. Tuo tarpu vadovaujantis Projekto statybos projektu ir 2020-12-01 Utenos rajono savivaldybės administracijos išduotu statybą leidžiančiu dokumentu Nr. LSNS-95-201201-00094 šio statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): dumblo pūdytuvai, dumblo pelenų saugykla – kitos paskirties inžinieriniai statiniai ir tinklai, dumblo sausinimo ir džiovinimo pastatas, dumblo deginimo pastatas – gamybos paskirties pastatai.
Taip pat perkant paslaugas iš CPO nebūtų tikrinama FIDIC inžinieriaus ir specialios techninės priežiūros vadovų (automatikos, šildymo vėdinimo, elektrotechnikos, šilumos tiekimo ir gamybos) kvalifikacija.
– šiuo metu Projektas yra įgyvendinamas ir pagal suderintą rangos darbų atlikimo ir mokėjimo grafiką rangovas iki 2022 m. gegužės mėn. bus atlikęs apie 80 % darbų. Atsiradus Projekte naujam dalyviui neturinčiam tokių projektų administravimo patirties, kiltų grėsmė Projekto įgyvendinimui dėl laiku neatliekamų FIDIC inžinieriaus ir technines priežiūros pareigų, įvertinant tai, kad tiekėjui ir taip jau tektų didelis krūvis susipažinti su visa projekto dokumentacija.
– CPO sutarties projekte nėra numatyta, kad tarpiniai mokėjimai vykdomi tol, kol sumokėtos sumos pasiekia 90 % maksimalios sutarties vertės, o galutinis mokėjimas, 10 % sutarties vertės (be PVM), atliekamas tik pateikus Galutinį aktą, t. y. pasibaigus defektiniam laikotarpiui.
– CPO sutarties projekte numatyta, kad tiekėjas įsipareigoja konsultuoti Užsakovą statinio garantiniu laikotarpiu (po statybos užbaigimo akto/deklaracijos surašymo). Tuo tarpu vadovaujantis Rangos sutartimi defektinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti FIDIC inžinieriui pasirašius Perėmimo pažymoje nurodytos Darbų baigimo datos.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, buvo priimtas sprendimas Pirkimą vykdyti neskelbiamos apklausos būdu.

Aukcionai

UAB „Utenos vandenys“ skelbia supaprastintą kilnojamo turto pardavimą viešo aukciono būdu

Aukciono skelbimas _2021-08-05

UAB „Utenos vandenys“ skelbia nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu:

Aukciono-skelbimas-2021-04-08.doc

Aukciono-skelbimas-nekilnojamas-turtas-2021-04-08.doc

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-21 06:54