Veiklos zona

Spausdinti

Valstybinė kainų ir energetikos komisija 2015 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 03-318 UAB „Utenos vandenys“ išdavė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licecenciją. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Utenos rajone. Žiūr. licenciją… 

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-228 UAB „Utenos vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Utenos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

UAB „Utenos vandenys“ eksploatuojami vandentvarkos objektai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-01 09:33