Įmonės valdymas ir struktūra

Spausdinti

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, bendrovės vadovas.

Bendrovės valdymo struktūra:
(.pdf formato failas, 17 KB)

Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybą kadencijos laikotarpiui iš 5 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. AĮ-695 UAB „Utenos vandenys“ dirba sekančios sudėties stebėtojų taryba:

Rimantas BAKAS, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas,
Vytautas LEIKA, Utenos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas,
Donata LUBIENĖ, Utenos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja,
Sigita PAŠKEVIČIENĖ, Utenos rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausioji vidaus auditorė,
Rimantas ŠIAUČIŪNAS, UAB „Duventa“ generalinis direktorius.  

Stebėtojų tarybos narių sprendimu stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Vytautas LEIKA.

Bendrovės vadovas – direktorius Gintaras DIRŽAUSKAS nuo 2019-02-11 (vadovo CV).  

UAB „Utenos vandenys“ stebėtojų tarybos narių ir direktoriaus viešųjų ir privačių interesų deklaracijas galite rasti Vyriausiosios tarnybinė etikos komisijos (VTEK) internetinėje svetainėje http://vtek.lt/index.php

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-09 11:47