2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansuojami projektai

Spausdinti

Numatyta parama ES 2007-2013 metų struktūrinės paramos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, prioritetui „Aplinka ir darnus vystymasis“ remiamoms priemonėms Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, www.esparama.lt: 

Projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose), (Žin., 2010, Nr. 24-1145TAR, 2015-02-13, Nr. 2199) skirtas finanasavimas:
Tinkamos finansuoti išlaidos: 11 931 620,37 €.
Projektui įgyvendinti skiriamos lėšos 11 315 944,40 €, t. y. 95 %, kurios susideda iš:
parama ES fondo: 10 124 792,36 €, t. y. 85 %,
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto: 1 191 152,04 €, t.y. 10%.
Likusios lėšos UAB „Utenos vandenys“: ne mažiau nei 615 675,97 €, t. y. 5 %.

2012-07-23 pasirašyta rangos sutartis Nr. S6-47/2012/D-40 su UAB „Utenos vandenys“ ir jungtinės veiklos dalyviu AB „Utenos melioracija“ – UAB „Alsuva“ – UAB „Statva“ – UAB „Sweco hidroprojektas“ vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai. Vandentiekio ir nuotekų tinklai statomi Tauragnuose,  Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose, Utenoje (Kloviniuose. Senuosiuose Gybeliuose, Šilinėje, s./b. „Jovaras“, „Šilelis“). Pagal 2015-06-09 sutarties pakeitimą Nr. 3/S6-16, darbus numatoma baigti 2015 m. rugpjūčio 30 d.
Pagal tą pačią priemonę gavus papildomą finansavimą, įgyvendintas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Atkočiškių gyv. kv. Utenos rajone“. 
(Rangovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“, darbai užbaigti 2014 m. gruodžio 15 d.) 

Pagal 2013-05-17 sutartį Nr. S6-20 rangovas UAB „Grundolita“ su jungtinės veiklos partneriu UAB „August ir Ko“ įgyvendino projektą „Nuotekų valyklų Tauragnuose, Sudeikiuose, Vyžuonose statyba ir Užpalių nuotekų valyklos rekonstrukcija“. Statybos darbai baigti 2015-04-29 d. 

 Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“, (Žin., 2009, Nr. 47-1882),  
(2011-09-09 pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1761: Utenos priemiestis prijungtas prie Utenos miesto centralizuotų tinklų – tai  Joneliškių, Klovinių, Mockėnų, Nemeikščių, Vyžuonėlių kaimai; 2010-02-02 pasirašyta rangos sutartis Nr. SG-1/D-18/2010 su pagrindiniu partneriu AB „YIT KAUSTA“ ir partneriu AB „Utenos melioracija“ suprojektuotų tinklų statybai įvykdyta). 
Pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. V/2009/NS/40, pasirašytą 2009-12-15 projektui skirtas finansavimas: 
Tinkamos finansuoti išlaidos: 8 921 100,02 Lt.
Projektui įgyvendinti skiriamos lėšos 8 243 593,50 Lt, t. y. 92,4 %, kurios susideda iš:
parama ES fondo: 7 375 846,82 Lt, t. y. 82,7 %;
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto: 867 746,68 Lt, t. y. 9,7 %.
Likusios lėšos UAB „Utenos vandenys“: 677 506,52 Lt, t. y. 7,6 %.

Vandentiekio ir nuotekų tinklai pastatyti Utenos priemiesčio Joneliškių, Klovinių, Mockėnų, Nemeikščių, Vyžuonėlių kaimuose ir Utenos m. Pavasario, Pelkių, Sakalų, Šaltinių gatvėse.

Pagal šį projektą pastatyta (pridedamos pastatytų tinklų schemos): 
Joneliškių k.nuotekųtinklų 0,943 km, vandentiekio tinklų 1,029 km,
Mockėnų k. nuotekų tinklų 1,583 km, vandentiekio tinklų 1,552 km,
Nemeikščių k. nuotekų tinklų 4,628 km, vandentiekio tinklų 4,361 km,
Vyžuonėlių k. nuotekų tinklų 4,606 km, vandentiekio tinklų 3,644 km,
Klovinių k. nuotekų tinklų 2,716 km, vandentiekio tinklų 2,994 km,
Pavasario, Pelkių, Šaltinių, Sakalų, J.Basanavičiaus g. nuotekų tinklų 2,527 km, vandentiekio tinklų 2,026 km.

Gyventojai, norintys prisijungti prie statomų tinklų, turi kreiptis į UAB „Utenos vandenys“, gamybos ir technikos skyrių, 215 kabinetą dėl prisijungimo sąlygų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai gavimo. Tel. pasiteiravimui 65095. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-06 14:35