2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansuojami projektai

Spausdinti

Iš ES 2007-2013 metų struktūrinės paramos fondų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“, priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtrawww.esparama.lt įgyvendinti projektai:

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone

Pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“, 2008 m. rugsėjo 9 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-462 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo (Žin., 2008, Nr. 109-4162; 2008, Nr. 141-5595; 2009, Nr. 47-1882; 2009, Nr. 146-6510) projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“ projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-034 skirtas finansavimas.

Bendra projekto vertė 2 462 444,75 €, kurias sudaro: parama ES fondo: 2036093,6 €, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 239540.5 € ir UAB „Utenos vandenys“ 186810.6 €,

2011-09-09 pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1761 − Utenos priemiestis prijungtas prie Utenos miesto centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Tinklai pastatyti Utenos priemiestyje Joneliškių, Klovinių, Mockėnų, Nemeikščių, Vyžuonėlių kaimuose ir Utenos mieste Pavasario, Pelkių, Sakalų, Šaltinių gatvėse.

Pagal šį projektą pastatyta:
Joneliškių k. 0,943 km nuotekų tinklų,  1,029 vandentiekio tinklų,
Mockėnų k. 1,583  nuotekų tinklų, 1,552 vandentiekio tinklų,
Nemeikščių k. 4,628 nuotekų tinklų,  4,361 vandentiekio tinklų,
Vyžuonėlių k. 4,606 nuotekų tinklų,  3,644 km vandentiekio tinklų,
Klovinių k. 2,716 nuotekų tinklų, 2,994 vandentiekio tinklų,
Utenos m. Pavasario, Pelkių, Šaltinių, Sakalų, J. Basanavičiaus g. 2,527  nuotekų tinklų,  2,026 vandentiekio tinklų.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Tauragnuose, Utenoje, Sudeikiuose, Užpaliuose, Vyžuonose)

2010 m. rugsėjo 21 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-783 „Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 02 patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 17-806, Nr. 24-1145, Nr. 49-2410, Nr. 71-3600, Nr. 113-5791) projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Sudeikiuose, Tauragnuose, Utenoje, Užpaliuose, Vyžuonose)“, projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-075, skirtas finansavimas.

Bendra projekto vertė 11894804.26 €, kurias susidaro: ES fondo parama 10182962.8 €, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 1108534.52 ir UAB „Utenos vandenys“ lėšos 603306.94 €,

Projektas baigtas įgyvendinto 2015 m. spalio 30 d.

Pastatyta vandentiekio tinklai:
14,10 km − Utenos aglomeracijoje (Grybeliai, Kloviniai, s/b. „Draugystė“, „Jovaras“ ir „Šilelis“),
6,78 km Sudeikių mstl., 15,46 km Tauragnų mstl., 11,33 km Užpalių mst., 9,56 km Vyžuonų mstl.

Pastatyta nuotekų tinklai:
16,42 km − Utenos aglomeracijoje (Atkočiškės, Grybeliai, Kloviniai, s/b. „Draugystė“, „Jovaras“ ir „Šilelis“),
7,73 km Sudeikių mstl., 9,35 km Tauragnų mstl., 13,02 km Užpalių mst., 9,51 km Vyžuonų mstl.

Pastatytos nuotekų siurblinės:
8 vnt. Utenos aglomeracijoje, 2 vnt. Sudeikių mstl., 3 vnt. Užpalių mstl., 5 vnt. Tauragnų mstl., 4 vnt. Vyžuonų mstl.

Nuotekų valyklos Tauragnuose, Sudeikiuose, Vyžuonose statyba ir Užpalių nuotekų valyklos rekonstrukcija

Projektas baigtas įgyvendinti 2015 m. balandžio 29 d.

Pastatytos biologinio nuotekų valymo valyklos:
Sudeikių mstl. − 90 m3/d, 500 GE,
Užpalių mstl. − 150 m3/d , 700 GE,
Tauragnų mstl. − 90 m3/d , 522 GE,
Vyžuonų mstl. − 90 m3/d, 605 GE.

Akimirkos iš vykdomos vandentvarkos plėtros

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-29 06:34