Nuotekų valyklų plėtra

Spausdinti

Utenos miesto nuotekų valyklos pajėgumai augo kartu su pramone ir besiplečiančiu miestu. 
1968 metais pastatyti ir pradėti eksploatuoti 12 000 m3 per parą pajėgumo nuotekų mechaninio valymo įrenginiai ir pagrindinė nuotekų siurblinė Palijoniškio gatvėje. Užsakovas – Utenos trikotažo fabrikas. 1972 metais, pastačius ir pradėjus eksploatuoti biologinio valymo įrenginius, baigtas nuotekų valymo įrenginių statybos pirmas etapas.

Augant miestui ir sparčiai vystantis pramonei, didėjo nuotekų ir sulaikomo dumblo kiekiai. Valymo įrenginiuose esančio dumblo sausinimo aikštelės nebesutalpino apdorojamo dumblo. Buvo atliekamas antras statybos etapas, kurio užsakovu buvo Utenos mėsos kombinatas. 1977 metais pastatytas ir pradėtas eksploatuoti dumblo sausinimo cechas su vakuumfiltrais, dumblo tankintuvai, metantankai. Dumblo koaguliacijai buvo naudojama dideli kiekiai reagentų – geležies chlorido ir kalkių.

1988 metais įgyvendintas eksperimentinis dumblo sausinimas filtrpresais, koaguliacijai naudojant flokuliantą.

Toliau plečiantis Utenos miestui ir statantis naujoms pramonės įmonėms, nuotekų valymo įrenginiai liko nepajėgūs išvalyti atitekančių nuotekų. Statant Utenos laboratorinių elektros krosnių gamyklą, 1988 metais nuotekų biologinio valymo įrenginiai išplėsti iki 26 000 m3 per parą pajėgumo. Rekonstrukcijos sąmatinė vertė – 2,9 mln. rublių. Šios rekonstrukcijos užsakovas – Laboratorinių elektros krosnių gamykla.

Pagal respublikinio gamybinio vandentiekio ir kanalizacijos įmonių susivienijimo planus Utenos miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo sausinimo cechas turėjo būti rekonstruotas. Maskvos centriniame mokslo tiriamajame ir projektavimo-eksperimentiniame institute buvo atliktas projektas, kuriame numatytas naujas sausinimo cechas su filtrpresais ir centrifugomis.

Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę, atsirado galimybė įgyvendinti gamtosaugininkų keliamus reikalavimus ir įvykdyti LR Vyriausybės programą dėl vietinių resursų panaudojimo.
1992 metais, SP UAB „Utenos vandenys“ užsakius, pradėti nuotekų valymo įrenginių modernizavimo ir dumblo ūkio rekonstrukcijos darbai pagal Danijos firmos „BioBalance“ technologiją. Visą technologinio proceso eigą, biologiškai pašalinant azotą ir fosforą bei panaudojant metano dujas elektros energijos gamybai, jo valdymą suprojektavo firma „BioBalance“. Projektuojant stengtasi panaudoti esamas talpas ir konstrukcijas, siekiant sumažinti statybų išlaidas. Rekonstrukcijos sąmatinė vertė 26 mln. litų.

Ši nauja nuotekų valymo įrenginių sistema tuo metu buvo viena naujausių ir pažangiausių Lietuvoje. Įdiegta automatizuota kompiuterinė technologinio proceso valdymo sistema. Sumontuota nemaža pirminių automatikos prietaisų procesui valdyti: dažnuminės pavaros, debitomačiai, BioBalance sensoriai, deguonies, suspenduotų medžiagų, pH davikliai ir t.t. Šių prietaisų pagalba pasiekiamas optimaliai ekonomiškai naudingas ir technologiniu požiūriu efektyvus valdymo procesas. Dėl lėšų stokos rekonstrukcijos metu liko neatnaujinta įrengimų mechaninė dalis. 

Įmonė pasinaudojo ES Sanglaudos fondo suteikta finansavimo galimybe ir pagal Neries upės baseino investicinės programos I etapo projektą, nedidindama pajėgumų, atliko Utenos miesto nuotekų valyklos rekonstrukciją. Darbai pradėti 2008 metų vasario mėnesį, užbaigti 2009 metų rugpjūčio mėnesį. 
Rekonstrukcijos metu atlikta: 
– pastatyta nauja aeruojama smėliagaudė;
– rekonstruoti du pirminiai nusodintuvai, pakeičiant technologinę įrangą ir suremontuojant statybinę dalį;
– rekonstruoti keturi antriniai nusodintuvai, pakeičiant technologinę įrangą ir suremontuojant statybinę dalį;

Pasinaudjus ES Struktūrinės paramos fondais pagal priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ pradėtos renovuoti ir plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos kaimiškose gyvenvietėse. Vykdomos priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

2015 m. pabaigti pastatyti nauji nuotekų tinklai ir nuotekų valyklos Sudeikių, Tauragnų, Vyžuonų miesteliuose, Užpaliuose renovuota sena nuotekų valykla ir pastatyti nauji nuotekų tinklai. Tais pačiais metais įmonės lėšomis renovuota sena nuotekų valykla Ąžuolijos kaime, 2017 m. – Šiaudinių kaimo, 2019 m. – Pačkėnų kaimo nuotekų valyklos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02 11:03