Vykdomi projektai

Spausdinti

UAB „Utenos vandenys“ vandentvarkos ūkis vystėsi kartu su besiplečiančiu miestu ir augančia pramone. 1972 m. pradėjo veikti biologinio nuotekų valymo įrenginiai, 1977 m. – vandens gerinimo stotis. Keletą dešimtmečių veikę vandentvarkos įrenginiai susidėvėjo, jų darbas tapo neefektyvus.

Atkūrus Lietuvos respublikos nepriklausomybę, reikėjo prisiderinti prie naujų Europos gamtosauginių reikalavimų ir vykdyti Lietuvos Vyriausybės programą dėl vietinių resursų panaudojimo. 1992 metais pradėti dumblo sausinimo ūkio pertvarkymo darbai. Projekto metu pastatytas naujas antro laipsnio dumblo sausinimo cecho pastatas su mechaninėmis dirbtuvėmis, dumblo sandėliavimui įrengtos 6000 m3 talpos dumblo aikštelės. Šie darbai buvo vykdomi iš įmonėje sukauptų lėšų.

Gavus papildomą finansavimą, nuspręsta toliau modernizuoti nuotekų valymo technologiją ir dumblo ūkį. 1999 metų pavasarį baigtas renovuoti pirmo laipsnio dumblo sausinimo cecho pastatas, dumblas pradėtas sausinti centrifuga, elektros ir šilumos energijos gamybai sumontuotas elektros generatorius ir pastatyta metano dujų saugykla, iš nuotekų imta šalinti azotą ir fosforą, sumontuota nauji įrengimai, nemažai pirminių automatikos prietaisų procesui valdyti. Atlikti darbai kainavo 26 mln. litų.

2005 m. UAB „Utenos vandenys“ įgyvendino vandentiekio stoties rekonstrukcijos projektą – technologiniai procesai tapo modifikuoti ir automatizuoti.

Lietuvą pasiekus Europos sąjungos finansinės paramos fondams, įmonė pasinaudojo suteikta galimybe ir toliau vykdo vandentvarkos plėtrą Utenos mieste ir rajono gyvenvietėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-01 12:51