Vandens gavyba

Spausdinti

Kaliekių vandenvietėje eksploatuojamas viršutinio-viduriniojo devono Šventosios-Upininkų vandeningas sluoksnis. Paskaičiuotas ir patvirtinti vandens išteklių kiekis yra 30 tūkst. m3/parą. Šiuo metu panaudojama tik apie 22 % patvirtinto požeminio vandens iškeklių kiekio. Kaliekų vandenvietėje atliekamas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas: vedama požeminio vandens gavybos apskaita, atliekami vandens lygio matavimai, atliekami vandens cheminės sudėties tyrimai.

Kaliekų vandenvietės požeminiame vandenyje yra padidinta geležies koncentracija. Padėjusį jos kiekį vandenyje lemia vandeningo sluoksnio formavimosi ir slūgsojimo sąlygos Žemės gelmėse. Vandeningas sluoksnis gelmėse slūgso 100 metrų gylyje. Iš vandenvietės požeminis vanduo panardinamais siurbliais tiekiamas į vandens ruošyklą. Čia, filtravimo būdu, iš vandens pašalinama geležis.  

Įmonė Utenos rajono kaimiškose vietovėse eksploatuoja 32 vandenvietes, 29 vandens gerinimo įrenginius. Kaimiškose vietovėse per parą išgaunama apie 501 mpožeminio vandens, tai sudaro apie 7,4 % viso išgaunamo vandens. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-21 12:10