Arseno geriamajame vandenyje nerasta

Spausdinti

2019-12-24

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodant pranešimams apie sunkiuoju metalu − arsenu užterštą vandenį kai kuriose šalies vandenvietėse, matyt, ne vienam Utenos rajono vandens vartotojui kyla klausimas, ar vartoja saugų geriamąjį vandenį. Utenos rajono vartotojai gali būti ramūs − jų vandenyje arseno nerasta.

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodant pranešimams apie sunkiuoju metalu − arsenu užterštą vandenį kai kuriose šalies vandenvietėse, matyt, ne vienam Utenos rajono vandens vartotojui kyla klausimas, ar vartoja saugų geriamąjį vandenį. Utenos rajono vartotojai gali būti ramūs − jų vandenyje arseno nerasta.

Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad esant arseno koncentracijai geriamajame vandenyje 10 – 50 mikrogramų litre daromas neigiamas poveikis žmogaus sveikatai. Arsenas – organizme linkęs kauptis sunkusis metalas. Jis gali sukelti mažakraujystę, galvos skausmus, kvėpavimo takų ir kitas ligas. Arsenas į aplinką patenka iš chemijos, farmacijos, elektronikos, tekstilės, optikos, energetikos, trąšų pramonės įmonių ir jų gaminių. Šio sunkiojo metalo yra ir akmens anglies pelenuose. Į geriamąjį vandenį arsenas patenka iš vykstančių natūralių gamtinių procesų grunte bei per žemės ūkio ir pramonės nuotekas. Lietuvoje maksimali leistina arseno norma geriamajame vandenyje yra 10 mikrogramų litre.

Centralizuotai geriamąjį vandenį Utenoje ir Utenos rajone tiekia UAB „Utenos vandenys“, kuri eksploatuoja 32 vandenvietes su 29 vandens gerinimo įrenginiais. Bendras išgaunamas geriamojo vandens kiekis šiose vandenvietėse yra 18792 kub. m per parą.

Kiekvienais metais UAB „Utenos vandenys“ paruošia ir suderina su Utenos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba tiekiamo geriamojo vandens Utenos mieste ir rajono gyvenvietėse programinės priežiūros planus, pagal kuriuos, atliekami atitinkami vandens tyrimai. Tiekiamo geriamojo vandens mėginiai imami patekimo į skirstomąjį tinklą ir vartojimo vietose, kurios yra tolygiai išdėstytos geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, o ėmimo laikas kuo tolygiau paskirstomas per kalendorinius metus. Atliktų tyrimų rodikliai skelbiami svetainėje www.utenosvandenys.lt skyriuje „Vandens kokybė“.

Geriamajame vandenyje, tiekiamame iš Kaliekų vandenvietės Utenos miesto ir priemiesčio vartotojams, arsenas tiriamas kiekvienais metais. Eilę metų tiriamas arseno kiekis tiekiamame vandenyje nustatytas žemiau aptikimo ribos 1 mikrogramo litre.

Utenos rajono kaimo gyventojams tiekiamame vandenyje arsenas tiriamas kas keli metai. 2016 m. arsenas tirtas Plaušų (Vyžuonų), Leliūnų, Jasonių, Medenių vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje, 2017 m. – Saldutiškio bei Kirdeikių. Šiais metais arseno kiekis tirtas Šiaudinių, Daugailių, Pačkėnų, Juknėnų, Ažugirių, Vilučių, Kaimynų, Senųjų Šiaudinių, Užpalių, Antalgės, Pakalnių, Velbiškės, Radeikių, Vaikutėnų, Jotaučių, Tauragnų, Klykių, Sėlės, Kirdeikių, Sudeikių, Sirutėnų, Ąžuolijos, Antandrajos, Biliakiemio, Kaniūkų vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje. Visose vandenvietėse nustatytas arseno kiekis žemiau aptikimo ribos 1 mikrogramo litre, o Ąžuolijos ir Sėlės vandenvietėse ties aptikimo riba – 1 mikrogramas litre.  

Siekiant apsaugoti geriamąjį vandenį nuo cheminės ir mikrobiologinės taršos, kiekvienai vandenvietei yra nustatytos vandenviečių apsaugos zonos, kuriose draudžiama veikla, galinti užteršti vandenį. Vandenvietes prižiūri jas eksploatuojanti įmonė  – UAB „Utenos vandenys“.

Kaliekų vandenvietei, iš kurios geriamasis vanduo tiekiamas Utenos miesto ir priemiesčio vartotojams, yra sudaryta „Utenos Kaliekių vandenvietės poveikio požeminiam vandeniui 2017 – 2021 metais monitoringo programa“. Programą ruošia licencijuoti hidrogeologai. Vadovaujantis programa, hidrogeologai kiekvienais metais paruošia stebėjimų rezultatų ataskaitą.

Iš visų UAB „Utenos vandenys“ eksploatuojamų vandenviečių, tiekiamas geriamasis vanduo atitinka higienos normos HN 24:217 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus, išskyrus Medenių kaime. Kadangi šioje vandenvietėje nebuvo vandens gerinimo įrenginių, kurie šiuo metu jau statomi, kol kas nustatomi padidinti geležies, mangano ir amonio kiekiai, tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai.Taigi, Utenos miesto ir rajono gyventojai gali džiaugtis geros kokybės geriamuoju vandeniu, nesibaimindami ne tik dėl arseno, bet ir visų kitų rodiklių, kurie neviršija reikalavimų. 

UAB „Utenos vandenys“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-25 11:35