Antalgės kaime pastatyti ir perduoti eksploatacijai nuotekų tinklai

Spausdinti

2019-11-26

Gyventojai, norintys prisijungti prie naujai  pastatytų nuotekų tinklų, turi kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ gauti prisijungimo sąlygas. Gyventojai, norintys pradėti naudotis pastatytais nuotekų tinklais, turi savo privačios nuosavybės teise priklausančiame sklype, savomis lėšomis įrengti nuotekų išvadą pagal UAB „Utenos vandenys“ išduotas prisijungimo prie nuotekų tinklų sąlygas ir pasirašyti Nuotekų tvarkymo sutartį. Nesudarius sutarties nuotekų išleidimas yra negalimas.

Dėl prisijungimo sąlygų gavimo, prašome gyventojus atvykti į UAB „Utenos vandenys“ Gamybos ir technikos skyrių (II a. 215 kab.) ir pateikti:

  • Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo išrašą;
  • žemės sklypo planą;
  • asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
  • notariškai patvirtintą įgaliojimą, jeigu prašymą teikia ne sklypo savininkas, o įgaliotas asmuo.

Gyventojus, gavusius prisijungimo sąlygas ir pagal jas atlikusius statybos darbus, prašome  kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyrių (I aukštas, 101 kab.) dėl nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.

Gyventojai, kurie jau yra UAB „Utenos vandenys“ nuotekų abonentai ir kuriems jų nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo atliktas nuotekų tinklų perjungimas prie naujai pastatytų nuotekų tinklų, dėl pasikeitusių nuotekų tinklų eksploatacijos ir priežiūros ribų, prašome atvykti į UAB „Utenos vandenys“ abonentų skyrių (I aukštas, 101 kab.) Nuotekų tvarkymo sutarties atnaujinimui.

Sutarties atnaujinimui su savimi turėti šiuos dokumentus:

  • nekilnojamojo turto nuosavybę įrodantį dokumentą;
  • asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
  • notariškai patvirtintą įgaliojimą, jeigu sutartį pasirašo ne sklypo savininkas.

Atkreipiame dėmesį, kad nesudarius nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarties, naudotis nuotekų tinklais griežtai draudžiama.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-26 17:49