Medenių gyvenvietės vartotojams

Spausdinti

2019-07-12

Medenių kaimo gyventojams pradėtas tiekti nugeležintas geriamasis vanduo, atitinkantis higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Medenių gyvenvietėje pastatyti 5 m3/p našumo vandens gerinimo įrenginiai, 2036,71 m vandentiekio tinklų, sudaryta galimybė prie naujai pastatytų tinklų prisijungti 43 būstams.

Gyventojus, kurie buvo anksčiau prisijungę prie senų vandentiekio tinklų ir perjungti prie naujai pastatytų, pasikeitus tinklų ekslplotavimo atskaitos vietai, kviečiami atnaujinti paslaugų sutartis. Dėl sutarčių atnaujinimo, įmonės darbo laiku, kreiptis į Abonenetų skyrių, 101 kab. 

Gyventojus, kurie nori tapti naujais geriamojo vandens vartotojais, prašome kreiptis į Gamybos ir technikos skyrių, 215 kab. gauti prisijungimo sąlygas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-26 17:51